Lanzarote 2009

By in Fotos, Medi Ambient, Viatges i escapades on February 12, 2009

No estic del tot d’acord pero diuen que val mes una imatge que mil paraules.

Quanes paraules serien equivalents a mes de 200 imatges?

Paraules que se m’aacudeixen per definir aquesta illa: Volcans, equilibri, Cesar Manrique,  negre, blanc, …

[flickr id=”3267013247″ thumbnail=”medium” align=”left”]
[flickr id=”3267022675″ thumbnail=”medium” align=”left”]
[flickr id=”3267874214″ thumbnail=”medium” align=”left”]
[flickr id=”3267051933″ thumbnail=”medium” align=”left”]
[flickr id=”3267876348″ thumbnail=”medium” align=”left”]
[flickr id=”3267053619″ thumbnail=”medium” align=”left”]
[flickr id=”3267054061″ thumbnail=”medium” align=”left”]
[flickr id=”3267878606″ thumbnail=”medium” align=”left”]
[flickr id=”3267056607″ thumbnail=”medium” align=”left”]
[flickr id=”3267058379″ thumbnail=”medium” align=”left”]
[flickr id=”3267060327″ thumbnail=”medium” align=”left”]
[flickr id=”3267062547″ thumbnail=”medium” align=”left”]
[flickr id=”3267064677″ thumbnail=”medium” align=”left”]
[flickr id=”3267891302″ thumbnail=”medium” align=”left”]
[flickr id=”3267891842″ thumbnail=”medium” align=”left”]
[flickr id=”3267893168″ thumbnail=”medium” align=”left”]
[flickr id=”3267894678″ thumbnail=”medium” align=”left”]
[flickr id=”3267895234″ thumbnail=”medium” align=”left”]
[flickr id=”3267072985″ thumbnail=”medium” align=”left”]
[flickr id=”3267074925″ thumbnail=”medium” align=”left”]
[flickr id=”3267077373″ thumbnail=”medium” align=”left”]
[flickr id=”3267079691″ thumbnail=”medium” align=”left”]
[flickr id=”3267905238″ thumbnail=”medium” align=”left”]
[flickr id=”3267083751″ thumbnail=”medium” align=”left”]
[flickr id=”3267909010″ thumbnail=”medium” align=”left”]
[flickr id=”3267910512″ thumbnail=”medium” align=”left”]
[flickr id=”3267912194″ thumbnail=”medium” align=”left”]
[flickr id=”3267090653″ thumbnail=”medium” align=”left”]
[flickr id=”3267916002″ thumbnail=”medium” align=”left”]
[flickr id=”3267094907″ thumbnail=”medium” align=”left”]
[flickr id=”3267096603″ thumbnail=”medium” align=”left”]
[flickr id=”3267098799″ thumbnail=”medium” align=”left”]
[flickr id=”3267101045″ thumbnail=”medium” align=”left”]
[flickr id=”3267926614″ thumbnail=”medium” align=”left”]
[flickr id=”3267928432″ thumbnail=”medium” align=”left”]
[flickr id=”3267106983″ thumbnail=”medium” align=”left”]
[flickr id=”3267109447″ thumbnail=”medium” align=”left”]
[flickr id=”3267111921″ thumbnail=”medium” align=”left”]
[flickr id=”3267936556″ thumbnail=”medium” align=”left”]
[flickr id=”3267115355″ thumbnail=”medium” align=”left”]
[flickr id=”3267940186″ thumbnail=”medium” align=”left”]
[flickr id=”3267118939″ thumbnail=”medium” align=”left”]
[flickr id=”3267119713″ thumbnail=”medium” align=”left”]
[flickr id=”3267945040″ thumbnail=”medium” align=”left”]
[flickr id=”3267123805″ thumbnail=”medium” align=”left”]
[flickr id=”3267125849″ thumbnail=”medium” align=”left”]
[flickr id=”3267951630″ thumbnail=”medium” align=”left”]
[flickr id=”3267953620″ thumbnail=”medium” align=”left”]
[flickr id=”3267132629″ thumbnail=”medium” align=”left”]
[flickr id=”3267958236″ thumbnail=”medium” align=”left”]
[flickr id=”3267137211″ thumbnail=”medium” align=”left”]
[flickr id=”3267962590″ thumbnail=”medium” align=”left”]
[flickr id=”3267964334″ thumbnail=”medium” align=”left”]
[flickr id=”3267142853″ thumbnail=”medium” align=”left”]
[flickr id=”3267968354″ thumbnail=”medium” align=”left”]
[flickr id=”3267145577″ thumbnail=”medium” align=”left”]
[flickr id=”3267969536″ thumbnail=”medium” align=”left”]
[flickr id=”3267148445″ thumbnail=”medium” align=”left”]
[flickr id=”3267150617″ thumbnail=”medium” align=”left”]
[flickr id=”3267152593″ thumbnail=”medium” align=”left”]
[flickr id=”3267976842″ thumbnail=”medium” align=”left”]
[flickr id=”3267154445″ thumbnail=”medium” align=”left”]
[flickr id=”3267978604″ thumbnail=”medium” align=”left”]
[flickr id=”3267980948″ thumbnail=”medium” align=”left”]
[flickr id=”3267159643″ thumbnail=”medium” align=”left”]
[flickr id=”3267161413″ thumbnail=”medium” align=”left”]
[flickr id=”3267161877″ thumbnail=”medium” align=”left”]
[flickr id=”3267987582″ thumbnail=”medium” align=”left”]
[flickr id=”3267164121″ thumbnail=”medium” align=”left”]
[flickr id=”3267164745″ thumbnail=”medium” align=”left”]
[flickr id=”3267988556″ thumbnail=”medium” align=”left”]
[flickr id=”3267988986″ thumbnail=”medium” align=”left”]
[flickr id=”3267989962″ thumbnail=”medium” align=”left”]
[flickr id=”3267168175″ thumbnail=”medium” align=”left”]
[flickr id=”3267993314″ thumbnail=”medium” align=”left”]
[flickr id=”3267993740″ thumbnail=”medium” align=”left”]
[flickr id=”3267172121″ thumbnail=”medium” align=”left”]
[flickr id=”3267997794″ thumbnail=”medium” align=”left”]
[flickr id=”3267174773″ thumbnail=”medium” align=”left”]
[flickr id=”3267176309″ thumbnail=”medium” align=”left”]
[flickr id=”3268001576″ thumbnail=”medium” align=”left”]
[flickr id=”3268003426″ thumbnail=”medium” align=”left”]
[flickr id=”3268003860″ thumbnail=”medium” align=”left”]
[flickr id=”3267180313″ thumbnail=”medium” align=”left”]
[flickr id=”3268006052″ thumbnail=”medium” align=”left”]
[flickr id=”3267183591″ thumbnail=”medium” align=”left”]
[flickr id=”3267185059″ thumbnail=”medium” align=”left”]
[flickr id=”3268010554″ thumbnail=”medium” align=”left”]
[flickr id=”3267188387″ thumbnail=”medium” align=”left”]
original196[flickr id=”3268015546″ thumbnail=”medium” align=”left”]
[flickr id=”3268016872″ thumbnail=”medium” align=”left”]
[flickr id=”3268017272″ thumbnail=”medium” align=”left”]
[flickr id=”3268019354″ thumbnail=”medium” align=”left”]
[flickr id=”3268021020″ thumbnail=”medium” align=”left”]
[flickr id=”3267199417″ thumbnail=”medium” align=”left”]
[flickr id=”3267201835″ thumbnail=”medium” align=”left”]
[flickr id=”3267203815″ thumbnail=”medium” align=”left”]
[flickr id=”3268029746″ thumbnail=”medium” align=”left”]
[flickr id=”3267208133″ thumbnail=”medium” align=”left”]
[flickr id=”3268033294″ thumbnail=”medium” align=”left”]
[flickr id=”3268035732″ thumbnail=”medium” align=”left”]
[flickr id=”3267213759″ thumbnail=”medium” align=”left”]
[flickr id=”3268038622″ thumbnail=”medium” align=”left”]
[flickr id=”3268040080″ thumbnail=”medium” align=”left”]
[flickr id=”3267219153″ thumbnail=”medium” align=”left”]
[flickr id=”3267221793″ thumbnail=”medium” align=”left”]
[flickr id=”3267223755″ thumbnail=”medium” align=”left”]
[flickr id=”3267224229″ thumbnail=”medium” align=”left”]
[flickr id=”3268214153″ thumbnail=”medium” align=”left”]
[flickr id=”3269041070″ thumbnail=”medium” align=”left”]
[flickr id=”3268215905″ thumbnail=”medium” align=”left”]
[flickr id=”326
8216779_f3364d2fc6_s.jpg” thumbnail=”medium” align=”left”]
[flickr id=”3268217961″ thumbnail=”medium” align=”left”]
[flickr id=”3269044920″ thumbnail=”medium” align=”left”]
[flickr id=”3268220211″ thumbnail=”medium” align=”left”]
[flickr id=”3269047442″ thumbnail=”medium” align=”left”]
[flickr id=”3269048740″ thumbnail=”medium” align=”left”]
[flickr id=”3269049974″ thumbnail=”medium” align=”left”]
[flickr id=”3268225187″ thumbnail=”medium” align=”left”]
[flickr id=”3269052674″ thumbnail=”medium” align=”left”]
[flickr id=”3269053612″ thumbnail=”medium” align=”left”]
[flickr id=”3268227573″ thumbnail=”medium” align=”left”]
[flickr id=”3268228679″ thumbnail=”medium” align=”left”]
[flickr id=”3269055144″ thumbnail=”medium” align=”left”]
[flickr id=”3269055396″ thumbnail=”medium” align=”left”]
[flickr id=”3269056330″ thumbnail=”medium” align=”left”]
[flickr id=”3268231549″ thumbnail=”medium” align=”left”]
[flickr id=”3268232903″ thumbnail=”medium” align=”left”]
[flickr id=”3268234165″ thumbnail=”medium” align=”left”]
[flickr id=”3269060506″ thumbnail=”medium” align=”left”]
[flickr id=”3269060798″ thumbnail=”medium” align=”left”]
[flickr id=”3269061468″ thumbnail=”medium” align=”left”]
[flickr id=”3268236093″ thumbnail=”medium” align=”left”]
[flickr id=”3268236495″ thumbnail=”medium” align=”left”]
original258[flickr id=”3269065146″ thumbnail=”medium” align=”left”]
[flickr id=”3269065950″ thumbnail=”medium” align=”left”]
[flickr id=”3269066182″ thumbnail=”medium” align=”left”]
[flickr id=”3268241207″ thumbnail=”medium” align=”left”]
[flickr id=”3269068264″ thumbnail=”medium” align=”left”]
[flickr id=”3268243145″ thumbnail=”medium” align=”left”]
[flickr id=”3268244013″ thumbnail=”medium” align=”left”]
[flickr id=”3268244237″ thumbnail=”medium” align=”left”]
[flickr id=”3269071486″ thumbnail=”medium” align=”left”]
[flickr id=”3268245847″ thumbnail=”medium” align=”left”]
[flickr id=”3269072260″ thumbnail=”medium” align=”left”]
[flickr id=”3269073024″ thumbnail=”medium” align=”left”]
[flickr id=”3268247041″ thumbnail=”medium” align=”left”]
[flickr id=”3269073788″ thumbnail=”medium” align=”left”]
[flickr id=”3268248859″ thumbnail=”medium” align=”left”]
[flickr id=”3269075882″ thumbnail=”medium” align=”left”]
[flickr id=”3269076236″ thumbnail=”medium” align=”left”]
[flickr id=”3268250527″ thumbnail=”medium” align=”left”]
[flickr id=”3269077392″ thumbnail=”medium” align=”left”]
[flickr id=”3268252685″ thumbnail=”medium” align=”left”]
[flickr id=”3268253575″ thumbnail=”medium” align=”left”]
[flickr id=”3269080872″ thumbnail=”medium” align=”left”]
[flickr id=”3268256253″ thumbnail=”medium” align=”left”]
[flickr id=”3268256957″ thumbnail=”medium” align=”left”]
[flickr id=”3269083312″ thumbnail=”medium” align=”left”]
[flickr id=”3268257957″ thumbnail=”medium” align=”left”]
[flickr id=”3268258973″ thumbnail=”medium” align=”left”]
[flickr id=”3268259963″ thumbnail=”medium” align=”left”]
[flickr id=”3268261065″ thumbnail=”medium” align=”left”]
[flickr id=”3269086596″ thumbnail=”medium” align=”left”]
[flickr id=”3269087470″ thumbnail=”medium” align=”left”]
[flickr id=”3268262923″ thumbnail=”medium” align=”left”]
[flickr id=”3269089190″ thumbnail=”medium” align=”left”]
[flickr id=”3268264887″ thumbnail=”medium” align=”left”]
[flickr id=”3269091158″ thumbnail=”medium” align=”left”]
[flickr id=”3268266827″ thumbnail=”medium” align=”left”]
[flickr id=”3268268113″ thumbnail=”medium” align=”left”]
[flickr id=”3268269683″ thumbnail=”medium” align=”left”]
[flickr id=”3268270731″ thumbnail=”medium” align=”left”]
[flickr id=”3268271089″ thumbnail=”medium” align=”left”]
[flickr id=”3268271843″ thumbnail=”medium” align=”left”]
[flickr id=”3269098008″ thumbnail=”medium” align=”left”]
[flickr id=”3269098770″ thumbnail=”medium” align=”left”]
[flickr id=”3269099000″ thumbnail=”medium” align=”left”]
[flickr id=”3269100006″ thumbnail=”medium” align=”left”]
[flickr id=”3269100244″ thumbnail=”medium” align=”left”]
[flickr id=”3269101106″ thumbnail=”medium” align=”left”]
[flickr id=”3268276621″ thumbnail=”medium” align=”left”]
[flickr id=”3269103040″ thumbnail=”medium” align=”left”]
[flickr id=”3268278753″ thumbnail=”medium” align=”left”]
[flickr id=”3268279671″ thumbnail=”medium” align=”left”]
[flickr id=”3268280613″ thumbnail=”medium” align=”left”]
[flickr id=”3268281729″ thumbnail=”medium” align=”left”]
[flickr id=”3269107186″ thumbnail=”medium” align=”left”]
[flickr id=”3268283077″ thumbnail=”medium” align=”left”]
[flickr id=”3269109674″ thumbnail=”medium” align=”left”]
[flickr id=”3268285127″ thumbnail=”medium” align=”left”]
[flickr id=”3268286417″ thumbnail=”medium” align=”left”]
[flickr id=”3268286683″ thumbnail=”medium” align=”left”]
[flickr id=”3269112506″ thumbnail=”medium” align=”left”]
[flickr id=”3269112924″ thumbnail=”medium” align=”left”]
[flickr id=”3268288721″ thumbnail=”medium” align=”left”]
[flickr id=”3269115536″ thumbnail=”medium” align=”left”]
[flickr id=”3269116760″ thumbnail=”medium” align=”left”]
[flickr id=”3268292581″ thumbnail=”medium” align=”left”]
[flickr id=”3268293973″ thumbnail=”medium” align=”left”]
[flickr id=”3269119744″ thumbnail=”medium” align=”left”]
[flickr id=”3268294467″ thumbnail=”medium” align=”left”]
[flickr id=”3269120964″ thumbnail=”medium” align=”left”]
[flickr id=”3269122218″ thumbnail=”medium” align=”left”]
[flickr id=”3269123636″ thumbnail=”medium” align=”left”]
[flickr id=”3269124502″ thumbnail=”medium” align=”left”]
[flickr id=”3269125724″ thumbnail=”medium” align=”left”]
[flickr id=”3268301413″ thumbnail=”medium” align=”left”]
[flickr id=”3269127910″ thumbnail=”medium” align=”left”]
[flickr id=”3268303537″ thumbnail=”medium” align=”left”]
[flickr id=”3269130004″ thumbnail=”medium” align=”left”]
[flickr id=”3268305489″ thumbnail=”medium” align=”left”]
[flickr id=”3268306655″ thumbnail=”medium” align=”left”]

Compaeteix!

Alguna cosa a dir?

Loading Facebook Comments ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

No Trackbacks.